Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Uğur Arıkan

Yönetim Kurulu Başkanı

baskan@agod.org.tr

Ruken Erpolat

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tara Ekin Ünver

Genel Sekreter

Ömer Saim Süzer

Sayman

sayman@agod.org.tr

Birand Adal

Yönetim Kurulu Üyesi